PROGRAM

TPFD19

TJÄNSTEPENSIONS-
FÖRETAGSDAGEN

Evenemanget har redan ägt rum...
... men här nedan kan du ladda hem talarnas presentationer


 Lagstiftningen om tjänstepensionsföretag och relationen till IORP II-regelverket

Projektledare och vice enhetschef Johan Hedberg, jurist på Finansdepartementet
Ladda hem presentationen härFI:s föreskrifter och krav på den nya typen av bolag

Leonard Weber Landgren, Finansinspektionen

Ladda hem presentationen härAlecta — så planerar vi inför ombildningen

Magnus Billing, VD för Alecta

Ladda hem presentationen härVad behöver livbolag tänka på när de förbereder sig för det nya regelverket?

Lena Mörk, KPMG
Ladda hem presentationen härSPK - förutsättningarna för ombildning av en pensionskassa

Lars-Åke Vikberg, VD för SPK
Ladda hem presentationen härFolksam och frågan om ombildning — hur går tankarna i dag?

Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef för liv i Folksam
Ladda hem presentationen här 


PROGRAM