TALARE

TPFD19

TJÄNSTEPENSIONS-
FÖRETAGSDAGEN

TALARE

Johan Hedberg

Finansdepartementet

Leonard Weber Landgren

Finansinspektionen

Magnus Billing

vd Alecta

Lena Mörk

KPMG

Mattias Munter

Skandia

Lars-Åke Vikberg

SPK

Niclas Lindahl

SKL

Anna-Karin Laurell

Folksam