START

TPFD19

TJÄNSTEPENSIONS-
FÖRETAGSDAGEN

TJÄNSTEPENSIONS-
FÖRETAGSDAGEN

 

                      Evenemanget har redan varit

                       Ladda hem presentationerna här

För dig som arbetar som
beslutsfattare
i den svenska liv-
och pensionsbranschen

Allt om det nya regelverket
för tjänstepensionsföretag

 

Du som arbetar professionellt med livförsäkringar och pensioner känner ju till att kartan över den svenska liv- och pensionsbranschen just nu är på väg att ritas om i grunden.

 

Vi är på väg att få ny lagstiftning som reglerar de svenska tjänstepensions-företagen.

 

Det nya regelverket — som bygger på EU:s IORP 2-direktiv — innebär bland annat att tjänstepensionsföretag i framtiden kommer att få friare placeringsregler än de livbolag som styrs av Solvens 2-regelverket. Detta på grund av de lägre kapitalkrav som följer av att skyddsnivån kommer att vara 97 procent för tjänstepensionsbolag jämfört med 99,5 procent för Solvens 2-bolag.

 

Detta skulle kunna innebära att de livbolag som kan så snart som möjligt ombildar sig till tjänstepensionsföretag

 

Samtidigt har Finansinspektionen lagt fram förslag på nya föreskrifter, som delvis innebär tuffare regler för tjänstepensionsföretag än för andra livbolag, när det gäller rapportering och kapitalkrav.

 

Debattens vågor har gått höga om förslagen på nytt regelverk för tjänstepensionsföretagen — både när det gäller lagstiftningen och FI:s föreskrifter. Det har också uppstått en djup spricka i försäkringsbranschen, där arbetsmarknadens parter och de renodlade tjänstepensionsbolagen står på ena sidan och de ”vanliga” livbolagen på andra sidan.

 

Det här är några av de synpunkter som har framförts i debatten:

  • De nya reglerna riskerar att leda till lägre pensioner för de anställda och höjda pensionspremier för arbetsgivarna!
  • Regelverket för tjänstepensionsföretag innebär att svenska bolag får sämre förutsättningar än konkurrenter utomlands.
  • De nya informationskraven riskerar att rasera en väl fungerande ordning och öka kostnaderna för information till försäkringstagarna.

 

Det är inte underligt att de nya regelverken väcker debatt och starka känslor på flera håll — med tanke på att de företag det handlar om är Sveriges i särklass mest betydelsefulla kapitalplacerare — som förvaltar tillgångar på tusentals miljarder kronor! Dessutom kan de nya reglerna ha en avgörande inverkan på miljoner svenska pensionssparares ekonomi och dessutom få stor betydelse för arbetsgivarnas framtida kostnader för pensionspremier.

 

Det nya regelverket väcker många frågor.

 

Vad händer nu med regelverket för tjänstepensionsföretag? Hur påverkas den svenska pensionsmarknaden och de svenska pensionsspararna? Vad krävs för att ett livbolag ska kunna ombilda sig till tjänstepensionsföretag?

 

För att försöka reda ut detta och räta ut alla frågetecken, har vi samlat några av de mest intressanta personerna med koppling till det nya regelverket till ett seminarium om morgondagens landskap för svensk livförsäkring.

 

Seminariet som gick i nvember 2019 lät företrädare för Finansinspektionen och Finansdepartementet berätta om arbetet med de nya reglerna. Företrädare för några av Sveriges största livbolag, bland andra Alecta VD Magnus Billing och Folksams affärsområdeschef Anna-Karin Laurell framträdde

 

Bakom arrangemanget står branschtidningen Sak & Liv, som är helt oberoende av marknadens aktörer. Så enda syftet med seminariet var att göra dig som beslutsfattare mer välinformerad när det gäller livförsäkringar och pensioner.

 

 

Gunnar Loxdal

Ansvarig utgivare

Sak & Liv

 

NYCKELDATUM

18/10 2019

SISTA DATUM ...

... att få snabbhetsrabatten till TPFD19

30/4 2020

SISTA DATUM ...

... för pensionskassorna att genomföra ombildning enligt övergångs-regleringen i IORP 2.

26/11 2019

HÖSTENS VIKTIGASTE EVENT

TjänstePensionsFöretagsDagen i Stockholm.


31/12 2022

SISTA DATUM ...

... för livbolagen att genomföra ombildning enligt övergångs-regleringen i IORP 2.

OM OSS

Sak & Liv — den oberoende branschpublikationen om pensioner och försäkringar i Sverige.
Vi har inga ägarkopplingar eller andra band till någon av aktörerna på pensionsmarknaden.